تبلیغات
جوک جدید - اس ام اس سر کاری
نفس!نفسم نفستوخیلی میخواد.اگه نفست نفسمونخواد.نفسم واسه نفست بند میاد.پس نفستوبانفسم یکی کن.که نفسم واسه نفست.نفس نفس میزنه .نفس.
---------------------------------------------------------------
ازقلبم پرسیدم فرق عشق ودوستی چیه؟
گفت کارمن تامین خونه سوالای چرت وپرت نپرس!!!!
---------------------------------------------------------------
ازخدامیخوام موانع روازسرراهت برداره...آخه خرنمیتونه مثه اسب ازروی موانع بپره!!!!
---------------------------------------------------------------
ببین می‌خوام حالتو بگیرم ولی‌ هیچ اس ام اسی ندارم،خودت سعی‌ کن یه جوری حال خودتو بگیری!!!
---------------------------------------------------------------
همه چی آرومه تو نباشی خوبه
دلمم از دوریت داره پا میکوبه/
همه چی آرومه تو ازم دل کندی
من به تو میخندم تو به من میخندی..
---------------------------------------------------------------
میگن قیمت گل رفته بالا.. قدر خودتو بدون . . چون صد در صد قیمت کود هم میره بالا
  ---------------------------------------------------------------

تو گاو منی! ناراحت نشو توضیح میدم: گ = گلمی. آ = آرزومی . و = وجودمی.
---------------------------------------------------------------
آسمان را می خواهم برای عبور، جاده باریک است!
ماه را می خواهم برای نور، راه تاریک است!
تو را می خواهم برای نظافت، تعطیلات نزدیک است!
---------------------------------------------------------------

  • paper | قالب وبلاگ | قالب وبلاگ