تبلیغات
جوک جدید - شعر مدرسه

اولین روز دبستان بازگرد!

کودکیها شادوخندان بازگرد!

درسهای سال اول ساده بود!

آب را بابا به سارا داده بود!

درس پند آموز روباه و خروس!

روباه مکارو دزد و چابلوس!

با وجود سوز و سرمای شدید!

ریز علی پیراهن از تن میدرید!

تا درون نیمکت جا میشدیم !

ما پر از تصمیم کبرا میشدیم!

کاش هرزنگ تفریحی نبود!

جمع بودن بود و تفریقی نبود!

کاش میشد باز کوچک میشدیم!

لااقل یکروز کودک میشدیم !

  • paper | قالب وبلاگ | قالب وبلاگ